Een vertrouwde  connectie  
VOIP (IP telefonie)
VoIP in het kort
Bij IP-telefonie, Voice over IP of VoIP wordt het internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren.
• Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de voorheen traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen.
• Voordeel is dat er nog slechts ��n infrastructuur nodig is met mogelijkheden voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe producten en diensten.

Een nadere toelichting
• Er vindt zelden een technologische gebeurtenis plaats die de fundamentele bedrijfsactiviteiten verandert.
• De computerrevolutie en de groei van internet in de laatste tien jaar zijn hiervan twee voorbeelden.
• De technologische basis van de telefonie is in 60 jaar nauwelijks gewijzigd maar nu lijkt het erop dat IP-telefonie dezelfde revolutie mee gaat maken in de telecommunicatie.
• IP-telefonie of VoIP (Voice over Internet Protocol) is al een paar jaar mogelijk maar nu is de technologie financieel haalbaar voor kleine en middelgrote organisaties .
• IP is de taal die communicatie tussen computernetwerken mogelijk maakt zodat e-mailberichten, webpagina‘s en andere gegevens toegankelijk zijn en onderling gecombineerd en uitgewisseld kunnen worden.

Uitleg over de verschillende systemen
       A. Conventionele PBX-systemen
       B. Hybride IP-PBX-systemen
       C. Op software gebaseerde volwaardige IP PBX-systemen

   A. Conventionele PBX-systemen
PBX is de afkorting van Private Branche Exchange en is een moeilijk woord voor telefooncentrale. Deze systemen hebben hun eigen bekabelingsysteem met hun eigen unieke telefoons.

   B. Hybride IP-PBX-systemen
Dit is een laatste reddingspoging van fabrikanten van conventionele telefooncentrales om IP-telefonie te bieden. Het woord hybride ( = samensmelting van ongelijksoortige zaken ) zegt het al. Met een hybride IP-PBX oplossing heeft de gebruiker het voordeel van de beschikking over weliswaar beperkte extra functionaliteiten maar ook van lagere gesprekskosten. Nadeel is dat het systeem zowel software- en vaak ook hardware-matig voortdurend moet worden ge-upgrade en zelfs moet worden vervangen naarmate een bedrijf groeit.

   C. Volwaardige IP-PBX-systemen
Dit is de enige ware IP-telefonie oplossing waardoor men optimaal kan profiteren van de extra voordelen van VoIP en kan ge�mplementeerd worden in hetzelfde netwerk als voor de computers van een gebruiker. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn geschikt voor alle toekomstige wijzigingen en ontwikkelingen in VoIP. Ook SIP behoort tot de mogelijkheden. SIP = Session Initiation Protocol en is een manier om multimediacommunicatie (audio-, video- en andere datacommunicatie) mogelijk te maken.

Kortom: door op software gebaseerde IP-telefonie te gebruiken kan de gebruiker communicatiesystemen bouwen die het beste past bij de organisatie. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Maatwerk dus! .