Een vertrouwde  connectie  
Zorg
Vanwege de specifieke problematiek is Het Hart Zorg een aparte divisie van Het Hart Groep.

  • Wie bieden oplossingen voor mensen met beperkingen die zelfstandig wonen (extramuraal) en voor mensen die wonen in een zorginstelling (intramuraal).
  • Allerlei sensoren zijn beschikbaar voor beide groepen.
  • Meestal kunnen onze systemen in de bestaande technische infrastructuur opgenomen worden.
  • Onze hoofdleverancier is NEAT: een gedegen en solide organisatie die werkzaam is in 14 landen van West-Europa.
  • NEAT toont haar maatschappelijke betrokkenheid door speciale werkplaatsen in te richten voor gehandicapten.

Hieronder is informatie te downloaden over de NEAT-producten.
Zelfstandig wonen
Sensoren
Verzorgenden
Dementie
Probleemstelling bij dementie
Alarmcentrale

  • Veel van onze gebruikers gebruiken nog zorg-apparatuur van het degelijke merk Bosch Caveo. Hier een handleiding.
  • De productie van deze producten is echter gestopt en daarom gaan gebruikers hiervan geleidelijk over naar de NEAT-producten.

Graag adviseren we over een soepele overgang van Bosch naar NEAT.